Infolinia: Pon - Pt 8.00 - 18.00

powrót do oferty

Modernizacja układów pomiarowych

Firmy i klienci indywidualni

Zasada TPA

Jest to udostępnienie stronie trzeciej informacji o zużyciu energii przez właściciela lub operatora systemu dystrybucji celem wprowadzenia sprzedawcy zewnętrznego.

Po co modernizować układy wg zasady TPA?

Firmy, które nie dokonały modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z zasadą TPA, nie mogą zmienić sprzedawcy energii ani negocjować cen. W takim przypadku lokalny dystrybutor narzuca cenę sprzedaży energii, która niejednokrotnie jest zawyżona w stosunku do cen konkurencyjnych sprzedawców.

Modernizacji nie wykonuje operator naszego systemu energetycznego, ponieważ nie leży to w jego interesie. Dotyczy to odbiorców zakwalifikowanych do II, III i IV grupy przyłączeniowej zasilanych na średnim i najwyższym napięciu. Tacy odbiorcy zobowiązani są do dostosowania tych układów na swój koszt.

Możesz mieć wykonaną modernizację układu pomiarowego przez lokalnego dystrybutora energii polegającą na cyfrowym (zdalnym) odczycie. Wiązać się to będzie jedynie z brakiem odwiedzin znajomego inkasenta, a nie przystosowaniem układu pod TPA.

Co należy zmodernizować, by móc zmienić sprzedawcę energii?

Przy modernizacji układów zgodnie z zasadą TPA należy:

 1. zwrócić się do lokalnego dystrybutora energii (np. ENERGA, ENEA, TAURON) o wydanie warunków na przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie  zasadą TPA,
 2. przekazać te warunki nam, a my:
  1. dokonamy wizji lokalnej,
  2. poczynimy uzgodnienia z lokalnym dystrybutorem energii,
  3. zaprojektujemy układ zgodny z wytycznymi,
  4. zbudujemy i uruchomimy układ rozliczeniowo-pomiarowy,
  5. dokonamy odbioru z lokalnym dystrybutorem energii,
  6. przekażemy pod użytkowanie lokalnemu dystrybutorowi energii.

Co wchodzi w skład modernizacji układu?

 • Wymiana przekładników prądowych i napięciowych
 • Wymiana liczników energii
 • Parametryzacja układów pomiarowych
 • Wymiana okablowania i listew układu
 • Montaż zegara synchronizującego
 • Montaż modułów komunikacyjnych
 • Montaż urządzeń podtrzymujących pracę bez zasilania z sieci

W jakim czasie zwracają się nakłady na modernizację układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnie z zasadą TPA?

Z naszego doświadczenia, jak i analizy rynku cen odbiorców, którzy nie przystosowali układów zgodnie z zasadą TPA, wynika, że nakłady poniesione na modernizację zwracają się w okresie od 6 do 12 miesięcy i zależne są od wysokości obecnych cen sprzedaży zaproponowanych przez lokalnych dystrybutorów energii.