Infolinia: Pon - Pt 8.00 - 18.00

powrót do oferty

Kompensacja mocy biernej

Firmy

Czym jest moc bierna i dlaczego powinniśmy ją kompensować?

W obwodach prądu trójfazowego występują 3 rodzaje mocy:

moc czynna – jest to ta część energii elektrycznej, która jest zamieniana na pracę użyteczną,

moc bierna – jest to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę,

moc pozorna – geometryczna suma mocy czynnej i biernej.

W zależności od odbiornika wyróżniamy:

 • energię bierną indukcyjną (pobraną) związaną z elementami indukcyjnymi, np. silniki, piece indukcyjne,
 • energię bierną pojemnościową (oddaną) związaną z kondensatorami lub długimi odcinkami kabli będących pod napięciem.

Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej.

Nadwyżka mocy biernej = dodatkowy koszt do naszego rachunku za energię

Większość operatorów sieci energetycznej w Polsce ustala tolerowaną przez nich wartość współczynnika mocy w granicach 0,2-0,4. Po przekroczeniu tych wartości naliczane są opłaty za nadmierny współczynnik mocy. Koszty z tym związane w niektórych przypadkach mogą stanowić 1/3 wartości miesięcznej faktury za energię elektryczną. Zastosowanie odpowiednich urządzeń kompensacyjnych, tzw. baterii kondensatorów, niweluje tę opłatę do zera.

Jak zidentyfikować, czy i ile płacimy kar za moc bierną?

Na fakturze za dystrybucję w pozycji „Ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej czy pojemnościowej” należy sprawdzić poziom współczynnika mocy (tg fi). Jeżeli jest wyższy niż umowny (w naszym przypadku 0,4 – umowny, zarejestrowany – 1,02), pojawią się na naszej fakturze kary.

W powyższym przypadku nasz Klient przed skompensowaniem mocy biernej w jednym miesiącu zapłacił kwotę:

 • za moc bierną indukcyjną – 3 744,37 zł,
 • za moc bierną pojemnościową – 105,68 zł.

W sumie: 3850,05 zł za jeden miesiąc.
Poprzez analogię – za cały rok nasz Klient zapłacił zupełnie niepotrzebnie kwotę:

12 x 3 850 zł = 46 200 zł

W ciągu pięciu lat:

5 x 46 200 zł = 231 000 zł

Co oznacza, że Klient oddał dystrybutorowi energii w okresie pięciu lat za pobraną moc bierną nowe mieszkanie lub luksusowy samochód.

Koszty kompensacji mocy biernej

Aby móc określić, jaką moc powinien mieć układ do kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary analizatorem sieci. Koszt przyjazdu naszego wykwalifikowanego pomiarowca i dokonanie pomiaru przedstawia się następująco:

 1. w przypadku mocy biernej indukcyjnej (pobranej) – 650 zł za każdy punkt pomiarowy,
 2. w przypadku mocy biernej pojemnościowej (oddanej) – 1500 zł za każdy punkt pomiarowy.

Na podstawie wykonanego pomiaru dokonujemy analizy i dobieramy urządzenie o odpowiedniej mocy, możliwości rozbudowy i wykonaniu. Kierujemy propozycję poprzez odpowiedzialnych handlowców z Twojego rejonu i przedstawiamy dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę.

Mamy jedną zasadę: przy zakupie i montażu naszego urządzenia ograniczamy koszt pomiaru do kwoty 1 zł, w chwili gdy zdecydujesz się na zakup w ciągu 10 dni od czasu złożenia oferty na zakup.

Czym jeszcze się zajmujemy?

Jeżeli posiadasz baterię kondensatorów i nie masz nikogo do jej obsługi lub po pewnym czasie eksploatacji tego urządzenia pojawiły się kary za moc bierną – należy wykonać regulację urządzenia. Służymy pomocą przy serwisie pogwarancyjnym układów do kompensacji mocy biernej, jak i rozbudowie istniejących układów. Zajmujemy się również utylizacją baterii zawierających PBC.

Jakim urządzeniem pomiarowym się posługujemy?

Podstawową zaletą używanego przez naszą firmę rejestratora jest certyfikat pełnej zgodności z normą:

IEC (PN-EN) 61000-4-30 KLASA A
TYLKO REJESTRATOR Z WW. CERTYFIKATEM WALIDACYJNYM POSIADA FORMALNO-PRAWNE GWARANCJE WIARYGODNOŚCI I POWTARZALNOŚCI POMIARÓW.

Parametry analizatora:

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach o napięciach znamionowych:
110/190 V, 115/200 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 400/690 V.
Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy,
 • dwufazowy ze wspólnym N,
 • trójfazowy (gwiazda z przewodem i bez przewodu N),
 • trójfazowy trójkąt.

Wyposażenie standardowe baterii

 1. Kondensatory suche, samoregenerujące, ekologiczne (N2), producent: ELECTRONICON  KONDENSATOREN GmbH Gera
 2. Regulator mocy biernej typu DCRK, producent: LOVATO, z szeregiem udogodnień eksploatacyjnychStosowane przez nas regulatory mocy biernej są bardzo nowoczesnymi urządzeniami i mają szereg walorów eksploatacyjnych:
  • załączanie członu baterii, który w ostatnim czasie pracował najkrócej
  • załączanie wentylacji wewnętrznej przy temp. 35°C (w przypadku baterii z dławikami)
  • zewnętrzny wskaźnik zawartości wyższych harmonicznych w sieci, który reaguje na podwyższoną zawartość odkształceń w sieci; w ekstremalnych sytuacjach może odłączyć baterię kondensatorów
 3. Styczniki specjalne „miękkiego załączania” firmy LOVATO, nie są stosowane styczniki IDX, które nie mają oporników wstępnego ładowania kondensatora
 4. Sygnalizacja złączeniowa stopnia baterii zarówno stała, jak i automatyczna
 5. Szynowanie baterii miedzią Cu
 6. Podstawy i wkładki bezpiecznikowe zabezpieczające każdy człon baterii produkcji krajowej
 7. Obudowa w kolorze RAL 7032
 8. Standardowo zasilanie od dołu z kanału kablowego (w innych przypadkach prosimy o szczegółowe określenie sposobu zasilania baterii kondensatorów)