Infolinia: Pon - Pt 8.00 - 18.00

powrót do oferty

Badanie efektywności energetycznej

Firmy i klienci indywidualni

Czym jest badanie efektywności energetycznej?

Badanie efektywności energetycznej jest opracowaniem w formie audytu energetycznego polegającym na wyszukiwaniu oszczędności w dziedzinach kosztotwórczych prowadzonej działalności gospodarczej, tj.:

  • energii elektrycznej,
  • kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • gospodarki wodno-ściekowej.

Co zawiera badanie efektywności energetycznej?

Badanie zawiera obliczenia dotyczące zgodności i prawidłowości w doborze odpowiedniej mocy przyłączeniowej, taryf, analizy kar za przekroczenia mocy biernej i czynnej, zapisów umownych z lokalnym dystrybutorem energii. Badanie zawiera również warianty modernizacji wykazanych przez audytora rozwiązań zmniejszających koszty korzystania z energii elektrycznej, ogrzewania lub gospodarki wodno-ściekowej. Audyt ma na celu także wprowadzenie zmian zachowań użytkowników, tj. gaszenie świateł w pomieszczeniach nieużytkowanych, zakręcanie wody po skorzystaniu z umywalki, jak również planu rozruchu urządzeń, aby nie przekraczać mocy zamówionej. Część oszczędności wprowadzamy beznakładowo, np. dobierając odpowiednią taryfę do Twoich potrzeb.

Jak działamy?

Oszczędności szukają się same… Ograniczamy koszty dystrybucji energii poprzez dokładną analizę zakładu pracy, zachowań pracowników, specyfiki produkcji lub świadczonych przez Ciebie usług. Uwzględniamy sezonowość pracy, omawiamy ze służbami technicznymi potrzeby rozwoju firmy, zdobywamy wiedzę na temat nowych technologii i podpowiadamy kierunki rozwoju.

Zaufanie

Posiadamy wykwalifikowane kadry techniczne, podnosimy ich kwalifikacje poprzez ustawiczne szkolenia i poznawanie nowych gałęzi przemysłu i technologii. Ważne są dla nas rozwój zawodowy pracownika i jego wiedza techniczna, którą będzie w stanie przekazać w tworzonych dla klientów badaniach efektywności energetycznej.

Nasza misja

Wiemy, że ograniczenia kosztów dotknęły przede wszystkim działy nieprodukcyjne. Wiązało się to z redukcją etatów głównego energetyka. Przejęliśmy te obowiązki i widząc utrzymujący się trend na rynku, postanowiliśmy zająć się gospodarką energetyczną w Twoim zakładzie. Stworzyliśmy uniwersalne narzędzia, które jesteśmy w stanie dostosować do specyfiki i charakteru pracy Twojego zakładu. Naszą misją jest ograniczanie kosztów i wyszukiwanie nowych, niskoenergetycznych technologii.

Kiedy z naszych usług należy skorzystać?

Zawsze wtedy, gdy będziesz uważać, że za dużo płacisz za energię elektryczną, nośniki energii cieplnej lub ponosisz zbyt wysokie koszty za gospodarkę wodno-ściekową.